kým iní stavajú, my budujeme

 

eu.png operacny-program.png siea.png

„Investícia do vašej budúcnosti“

 

Spoločnosť Strojspiš, spol. s.r.o. informuje verejnosť, že od 27.2.2015 do 31.10.2015 realizovala projekt s názvom Zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobných objektov Strojspiš, spol. s.r.o. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavovali sumu 765 637,30 €,  výška nenávratného finančného príspevku bola 459 382,38  €.  

Miestom realizácie projektu je spoločnosť Strojspiš, spol. s.r.o. Cieľom projektu sú úspory a efektívne využívanie energie v spoločnosti Strojspiš, spol. s.r.o. prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie jej objektov. Projekt pozostáva z 3 hlavných aktivít, predmetom ktorých je: Zateplenie pevnej časti obvodovej konštrukcie, strechy a výmena okien; rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej vody a rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia objektov.

 

Projekt bude mať významný prínos v oblasti: zlepšenia tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov spoločnosti; zníženie energetickej náročnosti vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej vody v spoločnosti a zníženie energetickej náročnosti systému osvetlenia

objektov spoločnosti.

 

Sídlo prijímateľa: Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  a www.siea.gov.sk      

 

 

 


 

 

Spoločnosť Strojspiš, spol. s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 09/2015 do 12/2015 realizovala projekt s názvom Inovácie technologického vybavenia Strojspiš, spol. s.r.o. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavovali sumu 223 834,- €,  výška nenávratného finančného príspevku bola 156 683,80 €.  

Miestom realizácie projektu bola spoločnosť Strojspiš, spol. s.r.o. Cieľom projektu bolo rozšíriť, zmodernizovať a zefektívniť výrobu pomocou inovatívnych technológií za účelom podpory konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest. Projekt pozostával z 1 hlavnej aktivity s názvom: „Obstaranie inovatívnych technológií“, predmetom ktorej bol: nákup, dodanie a zavedenie nových strojných zariadení.

 

Sídlo prijímateľa: Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  a www.siea.gov.sk      

 

 arena.jpg            mecal.jpg  freza.jpg

 zvaracka.jpg   graule.jpg  bomar.jpg

ohybacka.jpg